Миссия, ценности

«Биз чыныгы № 1 дистрибьютор, жаңы өнөктөштөргө жагымдуу жана учурдагы өнөктөштөргө ишенимдүү тандоо болууну каалайбыз, мындай жол менен кызматкерлерибизге узак мөөнөттүү мансапты жана алардын кесиптик жана инсандык өнүгүшүн кепилдейбиз»

Биздин баалуулуктар

БИЗ ӨНӨКТӨШТӨРДҮН КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫН БИЗДИН КЫЗЫКЧЫЛЫКТАР МЕНЕН БИР ДЕҢГЭЭЛГЕ КОЕБУЗ! 
WIN-WIN принциптери боюнча кызматташтык – өз ара мамилелерди түзүүнүн негизги принциби болуп саналат.
Бизнес процесстерди СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА АВТОМАТТАШТЫРУУ
Натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн
КАРДАРГА БАГЫТ АЛУУЧУЛУК
Бизге лоялдуу кардарларды алуу жана узак мөөнөттүү өз ара пайдалуу мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүгүн берет.
БИЗ МЫКТЫ САПАТТУУ ӨНҮМДӨРДҮ ӨЗ УБАГЫНДА БЕРЕБИЗ

Биз өндүрүмдү рынокко максималдуу тез жеткирүү үчүн гана эмес, анын сапаты үчүн дагы жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз.

БИЗ ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮ ДЕМИЛГЕЛЕЙБИЗ

Биз жөн гана өзгөрүүлөрдү кабыл албастан, өзгөрүүлөрдү гана сактабастан, өзүбүз өзгөрүүлөрдү демилгелеп, аларды сунуштагандардын алгачкысы болууга умтубалбыз.

БИЗ ИШТЕГЕН ӨЛКӨЛӨРДҮН МЫЙЗАМДАРЫНА, ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРГЕ ЖАНА СТАНДАРТТАРГА ЫЛАЙЫК АРАКЕТТЕНЕБИЗ
Биз мыйзамдарды так сактайбыз, толук айкындуулук менен иштейбиз жана биздин иштин сапатынын кепили боло турган ички эрежелер жана процедуралар топтомун белгилейбиз.
БИЗ ЭТИКАЛЫК СТАНДАРТТАРДЫ САКТАЙБЫЗ

Чечим кабыл алууда моралдык жана этикалык стандарттарды жетекчиликке алабыз. Компания социалдык жоопкерчиликке олуттуу көңүл бурат.

БИЗ БАСМЫРЛАБАЙБЫЗ
Биздин компанияда жынысы, дини, саясый көз караштары, расасы, физикалык кемтиктери боюнча басмырлоого жол берилбейт.
БИЗ КЫЗМАТКЕРЛЕРИБИЗДИ ӨНҮКТҮРӨБҮЗ
БИЗ КЫЗМАТКЕРЛЕРИБИЗДИ БИЙИК БААЛАЙБЫЗ ЖАНА ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН КОЛДОЙБУЗ